El 30 Plus és un programa innovador creat pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya que té com a objectiu la inserció laboral de 50 persones en situació de desocupació de 30 anys o més proporcionant-los, entre d’altres recursos, la formació i competències necessàries per ocupar un determinat lloc de treball.

Poden ser beneficiàries les empreses i autònoms.

REQUISITS BÀSICS de les EMPRESES:   

  • No tenir personal en ERTE de la mateixa categoria professional a contractar
  • No haber acomiadat de forma improcedent en els 3 mesos abans de la nova contractació 
  • Estar al corrent o a plaçats els pagaments de la Seguretat Social, Hisenda i altres administracions públiques  

Les persones contractades han d’estar empadronades a la comarca del Baix Penedès, indiferentment de la ubicació de la seu social de l’empresa contractant. Han d’estar a l’atur i tenir més de 30 anys, no importa la seva formació, està oberta a tots els sectors d’activitat.

Les entitats contractants rebran una subvenció equivalent al salari mínim interprofessional, incloses les pagues extraordinàries (1.108,33 euros/mes) per jornada completa o la part proporcional en funció de la jornada (com a mínim mitja jornada).

La durada dels contractes haurà de ser com a mínim de 6 mesos, fins a un total de 9 mesos per la subvenció màxima, bé en jornada parcial o jornada completa.

Disponible fins a un màxim de 5 contractes per empresa

La quantia màxima a subvencionar de 9974,97€ per cada contracte.

El contracte va vinculat a que les persones a contractar han de realitzar una formació relacionada amb el lloc a ocupar, la qual es pacta amb l’empresa. Aquesta formació de 20h a 60h, es pot realitzar previ a l’inici del contracte o durant el contracte laboral.

El pagament de la Subvenció es realitza en dos moments, el primer pagament del 80% es realitza mesos posteriorment a l’inici del contracte laboral, i el 20% restant posteriorment a la finalització del contracte.

Data límit sol·licitud, 20 de juliol 2021 o fins esgotar les 50 reinsercions.

Si tens necessitat de contractar, si coneixes a algú que pugui treballar amb tu, si estàs interessat, contacta amb el Gremi.