El passat 8 d’abril, la Unió Espanyola Fotovoltaica va presentar davant gairebé 200 professionals en un esdeveniment en línia, el segell de qualitat per als instal·ladors d’autoconsum que acaba de posar en funcionament. Tenint en compte l’expansió d’aquesta disciplina, el seu creixement exponencial, més d’un 30% l’any passat, en un exercici singular, marcat per la pandèmia, amb 596 *MW nous, aconseguir “un creixement ordenat” del sector es considera una prioritat des de la pròpia patronal, perquè “és imprescindible assegurar la qualitat de les instal·lacions, a través de la formació dels instal·ladors elèctrics i d’auditories a les empreses instal·ladores d’autoconsum”.

Les barreres administratives que continuen vigents, desiguals a més en funció de la comunitat autònoma i l’ajuntament del qual es tracti, o de l’aplicació i interpretació de la Llei de Propietat Horitzontal, alenteixen el desenvolupament de les instal·lacions de l’autoconsum col·lectiu i la qualitat de les pròpies instal·lacions. Aquest sistema de certificació vol servir d’ajuda per a convertir al “autoconsum en una de les eines fonamentals de la transició energètica”.


  • Que és i perquè serveix?

És un Segell de Qualitat d’aplicació nacional que permetrà aportar confiança al consumidor final. Certificarà tant a l’empresa instal·ladora com als seus instal·ladors d’autoconsum, ja sigui en el segment residencial, comercial o industrial.

  • A qui va dirigit?

Està destinat a les empreses i instal·ladors que realitzen instal·lacions d’autoconsum en el territori espanyol. La certificació recolzarà la seva capacitat tècnica i bones pràctiques en el disseny i execució de les instal·lacions.

  • Com es pot sol·licitar?

A través del formulari en la secció “descarregues” de la pàgina web de Unef. Després s’ha d’emplenar i remetre a la pròpia associació.

  • Qui certifica?

El projecte compta amb el suport principal de dues certificadores: CERE (que es va establir com a Entitat Certificadora per a Energies Renovables en 2015) i SGS (líder mundial en inspecció, verificació, anàlisi i certificació).

  • Manteniment del certificat.

Una vegada concedit el certificat, l’empresa instal·ladora rebrà tots els anys una auditoria per a per a mantenir el certificat. El primer any de seguiment es realitzarà una auditoria en una instal·lació. A l’any següent es realitzarà l’auditoria en l’empresa. S’aniran així alternant successivament cada any les auditories, un any en instal·lació i a l’any següent en empresa.