El Canal Empresa de la Generalitat de Catalunya ha publicat un nou tràmit electrònic per l’adequació de les empreses frigoristes, segons la disposició transitòria cinquena del Reglament de Seguretat d’Instal·lacions Frigorífiques RD 552/2019. Les instal·ladores ja habilitades en aquest camp reglamentari amb caràcter previ d’acord amb el RD 138/2011 així com el RD 1027/2007, disposen d’un termini que venç el  2/1/2021 per adequar-se a les novetats del RD 552/2019 pel que fa al seu article 12.

Podeu consultar tota la informació del tràmit en en aquest enllaç.