,

Nou sistema de cotització dels treballadors autònoms – Modificacions en les quotes

Entre les modificacions introduïdes destaquem:

  • El primer tram (més baix) comença amb els rendiments nets de fins a 700 euros, per als quals s’estableix una quota de 204 euros.
  • El segon tram, corresponent als rendiments nets d’entre 700 i 900 euros, amb una quota de 244 euros.
  • El tercer tram, per als autònoms amb rendiments d’entre 800 i 1.125 euros, fixa quotes de 264 euros i inclou els autònoms col·laboradors i els autònoms societaris els rendiments dels quals no superin els primers trams d’ingressos.
  • El quart tram, per als autònoms que generin rendiments d’entre 1.125 euros i 1.300 euros, la quota serà de 290 euros al mes.
  • El cinquè tram, entre 1.300 i 1.500 euros, la quota queda a 382 euros.

El Govern manté els trams del sisè a l’onzè i introdueix un darrer tram per a aquells que tinguin rendiments de 3.620 euros en endavant, amb una quota de 1.123 euros.

A més de la modificació als trams, la Seguretat Social ha proposat una reducció del 7% dels rendiments nets per despeses corrents per als autònoms persones físiques i d’un 3% per als societaris.