,

LES CALDERES DE GAS NI ESTAN PROHIBIDES NI DESAPAREIXERAN

El 13 de setembre, la Unió Europea va publicar la Directiva (UE) 2023/1791 sobre eficiència energètica, deslligant una onada d’especulacions que afirmaven que les calderes de gas tenien els dies comptats i que s’imposava la instal·lació de bombes de calor. Però aquí està la realitat: aquestes afirmacions s’han barrejat amb altres projectes de directives encara no aprovades, com la Directiva d’Eficiència Energètica en Edificis (EPBD), generant confusió i alarma injustificada.

La Directiva d’Eficiència Energètica actualment vigent no prohibeix les calderes de gas. El seu enfocament se centra en el compromís obligatori de millorar l’eficiència energètica i reduir el consum d’energia. En altres paraules, cerca que les calderes de gas i altres sistemes siguin més eficients, no que desapareguin.

La EPBD pendent d’aprovació sí que introdueix limitacions a l’ús de combustibles no renovables, però no prohibeix tecnologies específiques com les calderes de gas. A partir de 2024, no se subvencionaran les calderes alimentades amb combustibles fòssils, i des de 2026, no es permetrà la seva instal·lació en edificis nous o en reformes importants. No obstant això, en habitatges amb calderes de gas existents, podràs substituir-les sense problemes.

L’any 2035 marca el tancament del capítol per als combustibles fòssils, però s’obre una porta a l’ús de combustibles renovables. Això significa que, fins i tot després de 2035, podràs continuar utilitzant calderes de gas si les adaptes per a funcionar amb gasos renovables com l’hidrogen o el bio-metà. La majoria dels fabricants ja estan ajustant els seus models per a aquesta transició.

Si bé es fomenta l’ús de tecnologies com la bomba de calor, especialment en habitatges nous, la Unió Europea no prohibeix cap tecnologia que compleixi amb els criteris de renovabilidad exigits. Entenem que la aerotermia és una opció atractiva per a la climatització i la producció d’aigua calenta sanitària, però també comprenem que no sempre és la solució més adequada, sobretot en habitatges més antics amb infraestructures de gas existents, i poc espai disponible.

En resum, les notícies que proclamen la desaparició imminent de les calderes de gas estan lluny de la realitat. La Unió Europea està compromesa amb una transició cap a fonts d’energia més netes, però això no significa que les calderes de gas desapareixeran d’un dia per a un altre. Canviaran, sí, però continuaran sent una opció viable i sostenible durant molt de temps.

FONT: airefrio