Som especialistes en formació teòric pràctica en treballs verticals per a donar compliment a la normativa actual Som especialistes en formació sobre muntatges de bastides per complir amb la normativa actual Som especialistes en formació obligatòria per la TPC i la TPM Som especialistes en formació de Carretillas elevadores frontal i retràctil segons UNE 58451 Totes les nostres formacions es gestionen a través del sistema de la formació bonificada No tenir temps no és excusa ...t’oferim informació on line o a distancia

GREMI D’INSTAL·LADORS DEL BAIX PENEDÈS

Quim som

El Gremi d’Instal·ladors del Baix Penedès es va fundar al 1978 com una entitat empresarial amb la finalitat de la defensa i lluita dels interessos colectius i individuals de totes les empreses i autòmons del sector.

El Gremi, actualmente amb més de 100 empreses agremiades,  forma part de l’Associació de Gremis d´Instal.ladors de la Província de Tarragona i també forma part de les gran organitzacions estatals CONAIF i FENIE, organitzacións nacional sde instal·ladors amb més de 35.000 membres, que aglutina totes les activitats pròpies de les Instal.lacions, electricitat, telecomunicacions, fontane-ria, aigua i clima (fred - calor).

La finalitat del Gremi és donar i matenir informació de novetats a les empresses del sector, i solucionar qualsevol problema que pugui afectar a les empreses afilides d’una manera eficaç i ràpida.

Tenim un equip d’empleats i professionals que donaran suport a totes les qüestions i gestions relacionades a l’activitat, proporcionant la documentació professional necessària per al desenvolupament de l´activitat professional de les empreses associades, a la vegada que ofereix tota mena d´assessorament.

I per altra banda, també oferint a les empreses associades la possibilitat d´un reciclatge continuat, així com de facilitar l´obtenció dels carnets i registres oficials requerits per l´administració per al desenvolupament de la seva activitat professional