Som especialistes en formació teòric pràctica en treballs verticals per a donar compliment a la normativa actual Som especialistes en formació sobre muntatges de bastides per complir amb la normativa actual Som especialistes en formació obligatòria per la TPC i la TPM Som especialistes en formació de Carretillas elevadores frontal i retràctil segons UNE 58451 Totes les nostres formacions es gestionen a través del sistema de la formació bonificada No tenir temps no és excusa ...t’oferim informació on line o a distancia

GREMI DE FUSTERS DEL BAIX PENEDES

El Gremi de Fusters del Baix Penedès es va fundar l’any 1977, i actualment estar format per una vintena  d’empreses del sector de la fusta. Forma part de la Federació de Fusta de Tarragona i de la Confederació Catalana de Fusta de caire autonòmic. A l’ambit estatal, forma part de la Confederación Española de Empresarios de la Madera (UNIMADERA).

La finalitat principal és el recolzament col·lectiu de les empreses del sector de la fusta, mantenir informats els empresaris de qualsevol novetat, donar formació, resoldre de manera ràpida i eficaç els seus dubtes, així com oferir-los solucions a les necessitats que se’ls puguin plantejar.

Junta directiva

El Gremi de Fusters del Baix Penedès està presedit per el Sr. Joan Carles Guasch Serrano, amb el suport i col·laboració de la Junta Directiva del Gremi, que és formada de la següent forma:

Joan Carles Guasch Serrano

Joan Carles Guasch Serrano

PRESIDENT

Sots-President

Joaquim Vidal Solè

Tresorer

Josep Poch Inglada

Secretaria

Africa Juan-Dalac Fernández

Vocals

Ruben Amaro

Enric Fontanillas

Xavier Querol

Joan Gargallo

Rodolf Marcè

Domingo Porta

Lluis Alcalá

Jordi solè

Josep Maria Rovira

Gestora de gremis