Som especialistes en formació teòric pràctica en treballs verticals per a donar compliment a la normativa actual Som especialistes en formació sobre muntatges de bastides per complir amb la normativa actual Som especialistes en formació obligatòria per la TPC i la TPM Som especialistes en formació de Carretillas elevadores frontal i retràctil segons UNE 58451 Totes les nostres formacions es gestionen a través del sistema de la formació bonificada No tenir temps no és excusa ...t’oferim informació on line o a distancia

GREMIS CONSTRUCCIO DEL BAIX PENEDÈS

Quim som

El gremi de la construcció es va fundar a l’any 1978. El Gremi de la Construcció del Baix Penedès  és una entitat que es va fundar a l’any 1978 i la seva finlitat és la  lluita i defensa dels interessos de tots els nostres agremiats del sector de la construcció  i agrupa les empreses constructores de la demarcació.

A dia d’avui és el Gremi de la provincia de Tarragona amb un major nombre de socis, al voltant deL centenar empreses, fruit sens dubte de l’ampli ventall de serveis que s’ofereixen i que permeten les empreses gestionar gran part dels seus assumptes des de l’entitat.

La finalitat principal és la de mantenir informats els empresaris de qualsevol novetat que els pugui afectar, i a la vegada poder resoldre de manera ràpida i eficaç els seus dubtes, així com oferir-los solucions a les necessitats que se’ls puguin plantejar.

Creiem que el Gremi pot i ha de ser útil i dinàmic, motiu pel qual intentem oferir-los el major nombre de prestacions i serveis possibles amb el màxim d’avantatges ( preus econòmics, atenció immediata ), alhora que disposem d’un personal amb àmplia formació teòrica i pràctica ( Graduats Socials, Economista, Advocats, Gestors d’Assegurances i personal administratiu ) per tal de resoldre els seus problemes i realitzar la tramitació dels seus documents de forma ràpida i eficaç.