Som especialistes en formació teòric pràctica en treballs verticals per a donar compliment a la normativa actual Som especialistes en formació sobre muntatges de bastides per complir amb la normativa actual Som especialistes en formació obligatòria per la TPC i la TPM Som especialistes en formació de Carretillas elevadores frontal i retràctil segons UNE 58451 Totes les nostres formacions es gestionen a través del sistema de la formació bonificada No tenir temps no és excusa ...t’oferim informació on line o a distancia

El Gremi de la Construcció del Baix Penedès és una entitat que es va fundar a l’any 1978 amb la finalitat de lluitar i defensar els interessos de tots els agremiats del sector, que agrupa les empreses constructores de la demarcació. A dia d’avui és el Gremi de la província de Tarragona amb un major nombre de socis fruit sens dubte de l’ampli ventall de serveis que s’ofereixen i que permeten a les empreses gestionar gran part dels seus assumptes des de l’entitat.

La finalitat principal és la de mantenir informats els empresaris de qualsevol novetat que els pugui afectar, i a la vegada oferir-los el major nombre de prestacions i serveis possibles amb el màxim d’avantatges. al disposem d’un personal amb àmplia formació teòrica i pràctica per tal d’ajudar a resoldre els problemes i realitzar la tramitació dels documents de la forma més ràpida i eficaç possible.

Els particulars i empreses que portin residus en petites quantitats.
Les empreses/comerços que hagin de dipositar molta quantitat de runa han de trucar a la Junta de Residus de Tarragona (Telf. 977241514) i aquesta els adreçarà als centres gestors de residus.

La deixalleria és una instal·lació tancada i vigilada en la qual s’hi poden dur;
residus municipals especials: pneumàtics, bombetes, bateries, dissolvents, pintures i vernissos, piles, frigorífics, olis minerals usats, olis vegetals, radiografies, aerosols, pesticides, olis de cuina usats i olis industrials i d’automoció de particulars.
residus municipals valoritzables: paper i cartró, vidre, envasos, ferralla, fusta, tèxtil, ferralla electrònica, vidre pla, pa sec, cables elèctrics, ampolles de cava, runes i altres residus de la construcció, restes de poda vegetals, residus voluminosos.

*No es pot dipositar uralita.

Particulars: document d’identitat
Empreses: matrícula

Parc Industrial “Els Masets” a Bellvei (al costat de la N-340, a la part posterior de la benzinera)
Telf: 977 66 26 83
Horari: De dilluns a divendres de 9 h a 13 hores i de 15 h a 18 hores. Dissabtes de 9 h a 12 hores i de 15 a 17 hores.

Junta directiva

La Junta Directiva del Gremi està formada per empresaris de les empreses afiliades, el President és el Sr. Alfons Gaya Plasa, amb el suport i col•laboració dels membres de la Junta Directiva del Gremi. La composiciól de la Junta Directiva és:

Alfons Gaya Plasa

Alfons Gaya Plasa

PRESIDENT
Jaume Mercadé Mercadé

Jaume Mercadé Mercadé

VICE-PRESIDENT 1ER
Valentí Pamies Cirbian

Valentí Pamies Cirbian

VICE-PRESIDENT 2ON
Josep Maria Cañellas Nin

Josep Maria Cañellas Nin

VOCAL
Antoni Carreras Ribas

Antoni Carreras Ribas

VOCAL
Jaume González Papiol

Jaume González Papiol

VOCAL
Africa Juan-Dalac Fernàndez

Africa Juan-Dalac Fernàndez

SECRETARIA