En la reunió dels membres de la comissió de FEGiCAT celebrada el passat dijous 3 de desembre, es va tractar la futura modificació del Reglament Tècnic de distribució i utilització de combustibles gasosos i les seves ITC, aprovat per el RD 919/2006.

En aquest sentit s’ha obert un període de consulta pública per tal de definir quins són els punts que caldria modificar o afegir en aquest Reglament, vigent fins el dia 31 de desembre d’aquest any.

Amb la motivació de poder al·legar al respecte, des de la coordinació de la comissió es fa una crida per fer difusió de la modificació entre els associats, per tal d’involucrar als que estiguin especialitzats en instal·lacions de qualsevol punt del Reglament, per poder obtenir temes a al·legar. Per altra banda FEGiCAT, assegura que també ho treballarà de forma interna.

Podeu enviar les vostres consultes o suggerències a [email protected]