La Sra. Nuria Rovira, Regidora d’Urbanisme d’El Vendrell, juntament amb el President del Gremi, Alfons Gaya, situats al mig de la foto. Amb els membres de la Junta Directiva, de esquerra a dreta, Sr. Cañellas, Sr. Gonzalez, Sr. Acera, Sr. Carreras i Sr. Pamies
La Sra. Nuria Rovira, Regidora d’Urbanisme d’El Vendrell, juntament amb el President del Gremi, Alfons Gaya, situats al mig de la foto. Amb els membres de la Junta Directiva, d’esquerra a dreta; Sr. Cañellas, Sr. Gonzalez, Sr. Acera, Sr. Carreras i Sr. Pamies

La regidora d’Urbanisme de l’Ajuntament d’El Vendrell, la Sra. Núria Rovira, va estar present durant la reunió celebrada per la Junta Directiva del Gremi de la Construcció del Baix Penedès  en el dia d’ahir. La Sra. Rovira va poder visitar les instal·lacions del Gremi acompanyada del president, el Sr. Alfons Gaya, abans d’incorporar-se a la reunió en la qual es van tractar les diferents inquietuds de les empreses del sector de la construcció al Baix Penedès.

La regidora va exposar inicialment les dificultats amb què s’ha trobat per poder tirar endavant totes les solucions que havia previst durant la campanya electoral, i que, tot i que no posa en dubte la professionalitat de la gent que hi treballa, sí que va reiterar que l’organització i els recursos de l’Ajuntament s’han quedat endarrerits, i que ara mateix la dedicació quasi total del seu temps va destinada a millorar aspectes de comunicació i organització per tal d’agilitzar tots els tràmits de forma més ràpida i eficient.

“Estem destinant el temps en millorar la comunicació i agilitzar tots els tràmits de gestió”

 

Després d’escoltar amb deteniment les explicacions de la regidora, els Membres de la Junta va exposar les seves inquietuds i dubtes sobre els quals creuen que ha de millorar la gestió de l’Ajuntament per facilitar així la seva feina.

Es van tractar temes com el permís d’obra major, el permís d’obra menor, l’obra pública i la demanda d’un compromís per tal de millorar les prestacions i afavorir així la tasca dels treballadors. El problema més reiterat en els diferents aspectes tractats, va ser el retard en atorgar els permisos d’obra, que fins i tot arriben a trigar dos anys. Amb aquests impediments i retards en la concessió dels permisos es creu que l’ajuntament deixa de guanyar molts diners, de la mateixa forma que ho fa també el promotor. També es va posar èmfasi en la necessitat d’agilitzar els tràmits de gestió, entre molts altres aspectes.

Per finalitzar, la Sra. Rovira, va assumir tots els errors i els punts de millora que es van tractar durant la Junta, i va assegurar que seguirà treballant per tal d’agilitzar el més ràpid possible tots els tràmits per tal d’aconseguir com abans millor que les dificutlats actuals es converteixin en facilitats.