EL GREMI DE LA CONSTRUCCIÓ ES REUNEIX AMB LA REGIDORIA D’URBANISME

Avui, divendres 3 de març, ha tingut lloc una trobada entre el Gremi de la Construcció del Baix Penedès (amb Alfons Gaya, president del Gremi, Jaume Mercadé, sots president, Valentí Pàmies i Ernest Aragonès, com a Vocals de la Junta Directiva) i la Regidoria d’Urbanisme de l’Ajuntament del Vendrell (amb Núria Rovira, regidora d’Urbanisme, i Oriol Martin, Arquitecte del Departament de Permisos d’Obra).

En aquesta reunió s’ha tractat, inicialment, la problemàtica de les obres que fa molt temps que estan aturades al Vendrell, expressant, des del Gremi, la necessitat d’activar l’estoc d’edificis a mig construir que hi ha al municipi, per evitar una major degradació.La Regidoria vol posar en contacte a les entitats financeres amb les empreses constructores, i comenta que és l’Ajuntament qui assoleix el cost de l’enderrocament, i no sempre ho poden assumir. El Gremi de la Construcció reivindica que els bancs estan retenint la reactivació dels edificis, perquè volen recuperar el preu que els hi va costar l’embargament, i defensa que ha de ser l’Ajuntament qui estrenyi les Entitats Financeres.

També s’ha parlat sobre el problema del retard dels permisos d’obra. La Regidoria defensa que l’ajuntament no havia fet el procés de transformació digital, i creien que ràpidament posaria el departament al dia, però no ha pogut ser així. A més, aprofiten per enumerar totes les actuacions de millora que s’estan fent, com: agilitzar la comunicació entre Ajuntament – arquitecte – propietari, agilitzar la concessió de permisos respecte al 2020, la contractació de l’arquitecte Oriol Martin com a personal exclusiu per a permisos d’obra, etc.

La Junta Directiva del Gremi de la Construcció denuncia que els perjudicats d’aquesta situació són els promotors i les empreses constructores, perquè s’estan apujant els preus dels projectes enrederits, es perden bonificacions fiscals, hi ha un risc de responsabilitat per accident si es comença una obra sense permís, aturen a les empreses perquè no poden treballar…

Tots coincideixen en el fet que el Vendrell està malament urbanísticament parlant.