ACTUALITAT COVID-19

CERTIFICAT DE MOBILITAT

PLA DE CONTINGÈNCIA COVID-19

És un document que recull un seguit de recomanacions i de mesures preventives i organitzatives específiques per als centres de treball que pot ajudar-vos a garantir el funcionament regular de les vostres activitats i, alhora, preservar la salut dels empleats.

Aquest PLA DE CONTINGÈNCIA ens ha de permetre:

 • Tenir coneixement de la situació que en cada moment es trobi l’empresa i la seva
  evolució.
 • Clarificar en quins llocs de treball la prestació de serveis serà a distància i en quins
  serà presencial.
 • Donar les instruccions empresarials respecte a les condicions en que es prestaran
  els serveis a distància: protocol del treball a distància o teletreball.
 • Donar les instruccions empresarials respecte a les condicions en que es
  prestaran els serveis de manera presencial: protocol del treball presencial.
 • Posar en coneixement de la persona treballadora mesures preventives en l’àmbit
  personal i familiar

Aquest PLA DE CONTINGÈNCIA haurà de determinar:

 • Avaluació contínua de la l’evolució de l’activitat empresarial en les seves tres
  besants més significatives.
 • Evolució de la demanda de bens o serveis.
 • Evolució de l’afectació de les persones treballadores per el coronavirus: infectats i aïllats.
 • Evolució de l’afectació de les persones treballadores per motius de conciliació de la vida familiar.
 • Determinació dels llocs de treball imprescindibles per a la continuïtat de l’activitat empresarial.
 • Determinació dels llocs de treball als que es pugui aplicar la modalitat del treball a distància.
 • Determinació dels llocs de treball amb prestació de serveis presencials.
 • Protocol per el treball a distància o teletreball: normes a seguir.
 • Protocol per el treball presencial: normes a seguir.
 • Guia de bones pràctiques en l’àmbit personal i familiar.
 • Consideracions en relació al temps de treball.
 • Mesures organitzatives del treball.
 • Mesures vinculades a la higiene a l’entorn de treball.
 • Mesures vinculades a comportaments individuals relatius a la higiene de
  tipus general tant en l’entorn laboral com en l’activitat ordinària.
 • Mesures preventives sobre les reunions de treball internes i externes.
 • Mesures preventives en l’atenció presencial.
 • Mesures relatives al desenvolupament d’esdeveniments multitudinaris.
 • Mesures en cas de contagi o sospita de contagi.