PLA DE CONTINGÈNCIA COVID-19

És un document que recull un seguit de recomanacions i de mesures preventives i organitzatives específiques per als centres de treball que pot ajudar-vos a garantir el funcionament regular de les vostres activitats i, alhora, preservar la salut dels empleats.

Aquest PLA DE CONTINGÈNCIA ens ha de permetre:

 • Tenir coneixement de la situació que en cada moment es trobi l’empresa i la seva
  evolució.
 • Clarificar en quins llocs de treball la prestació de serveis serà a distància i en quins
  serà presencial.
 • Donar les instruccions empresarials respecte a les condicions en que es prestaran
  els serveis a distància: protocol del treball a distància o teletreball.
 • Donar les instruccions empresarials respecte a les condicions en que es
  prestaran els serveis de manera presencial: protocol del treball presencial.
 • Posar en coneixement de la persona treballadora mesures preventives en l’àmbit
  personal i familiar

Aquest PLA DE CONTINGÈNCIA haurà de determinar:

 • Avaluació contínua de la l’evolució de l’activitat empresarial en les seves tres
  besants més significatives.
 • Evolució de la demanda de bens o serveis.
 • Evolució de l’afectació de les persones treballadores per el coronavirus: infectats i aïllats.
 • Evolució de l’afectació de les persones treballadores per motius de conciliació de la vida familiar.
 • Determinació dels llocs de treball imprescindibles per a la continuïtat de l’activitat empresarial.
 • Determinació dels llocs de treball als que es pugui aplicar la modalitat del treball a distància.
 • Determinació dels llocs de treball amb prestació de serveis presencials.
 • Protocol per el treball a distància o teletreball: normes a seguir.
 • Protocol per el treball presencial: normes a seguir.
 • Guia de bones pràctiques en l’àmbit personal i familiar.
 • Consideracions en relació al temps de treball.
 • Mesures organitzatives del treball.
 • Mesures vinculades a la higiene a l’entorn de treball.
 • Mesures vinculades a comportaments individuals relatius a la higiene de
  tipus general tant en l’entorn laboral com en l’activitat ordinària.
 • Mesures preventives sobre les reunions de treball internes i externes.
 • Mesures preventives en l’atenció presencial.
 • Mesures relatives al desenvolupament d’esdeveniments multitudinaris.
 • Mesures en cas de contagi o sospita de contagi.

ACTUALITAT COVID-19

CERTIFICAT DE MOBILITAT

MESURES COVID-19 A 23/11/2020

 • Bars i restaurants: Obertura de terrasses amb una distància mínima senyalitzada de 2 metres entre taules i una limitació de 4 persones per taula excepte grups bombolla. Els interiors podran obrir amb la limitació d’aforament del 30% i amb bona ventilació. La distància mínima entre taules és de 2 metres. Horari d’obertura: de les 6 del matí a les 21.30h. A partir de les 18h, només per sopars.
 • Cinemes, teatres, auditoris i sales de concerts: Obertura amb un 50% de la capacitat i màxim de 500 persones. Continuen oberts museus, biblioteques i sales d’exposicions al 50%.
 • Instal·lacions i equipaments esportius: a l’aire lliure amb un aforament màxim del 50% i control d’accés i en espais tancats amb màxim del 30%.
 • Comerços: 30% de l’aforament en petit comerç de menys de 800 m² i mercats no sedentaris. En els més de 800 m², aplicació de l’aforament sobre el total de la superfície de venda.
 • Extraescolars:
  • Activitats esportives no competitives organitzades en l’àmbit escolar.
  • Activitats extraescolars presencials organitzades pels centres educatius i fora d’ells, fins un màxim de 6 alumnes per aula.
  • Activitats de l’àmbit del lleure educatiu a l’aire lliure i, aquelles que es facin en espais interiors, en grups de màxim 6 persones.
 • Territori de Catalunya: restringida l’entrada i sortida sense motiu justificat.
 • Municipis: restringida l’entrada i sortida des de les 06:00 h del divendres fins a les 06:00 h del dilluns.
 • No es pot circular pel carrer de les 22:00 h a les 06:00 h, excepte causes justificades.
 • 6 persones màxim, excepte bombolles de convivència.

El pla s’anirà revisant amb el màxim rigor d’acord amb l’evolució de la taxa de contagis (Rt) i els nous ingressos hospitalaris.

 • Si la taxa es inferior a 0,9 i els ingressos disminueixen, es continuarà amb el procés.
 • Si la taxa es troba entre 1 i 0,9 i els ingressos s’estabilitzen, es prorrogaran les mesures.
 • Si la taxa és superior a 1 i els ingressos s’incrementen, es revisaran les mesures presses.