COMPLEMENT DE MATERNITAT PER A LA TEVA PENSIÓ SI ETS PARE

Els tribunals estan reconeixent als homes pensionistes des de 2016 el dret al complement de maternitat que es va crear només per a les dones i que en la pràctica suposa un augment de la pensió, en funció del nombre de fills, de fins a un 15%!

Segons aquestes sentències, aquells homes que tinguin reconeguda una pensió de jubilació, viduïtat o incapacitat permanent des de gener de 2016, que NO provingui d’una jubilació anticipada i hagin tingut més de dos fills, tenen dret a sol·licitar aquest increment.

FONT: GIL GIBERNAU
Més informació: Gencat