Us informem que l’ASSOCIACÓ DE GREMIS de la provincia de Tarragona ha asignat un conveni de col·laboració amb el COL·LEGI D’ENGINYERS TECNICS de Tarragona, per tal de: Treballar units pel desenvolupament i impuls del sector industrial, realizant totes aquelles accions encaminades al foment de la competitivitat i sostenibilitat de les industries i sectors afins.

Acte de signatura com a membre oficial de FEGICAT.

Acte de signatura com a membre oficial de FEGICAT...

Acte de signatura com a membre oficial de FEGICAT...

Des de Nedgia (Anteriorment GAS NATURAL DISTRIBUCIÓ) ens han comunicat que han paralitzat “temporalment” les inversions fins poder analitzar l’efecte de les circulars presentades per la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC) en les que plantegen una retallada en la distribució i transport de gas del 17,8% i del 21,8% respectivament, en el període 2021-2026.

Com a conseqüència Nedgia ha aturat les obres, les altes, les posades en servei de comptadors, etc.

A partir d’avui queda suspès temporalment el servei del Gremi de peticions de nous subministraments de gas a Nedgia.

El Gremi juntament amb l’ Associació de Gremis de la Província de Tarragona i Conaif està fent tots els possibles per revertir la situació.

Descargar Carta GREMI DE INSTAL LADORS DEL BAIX PENEDES…

El gremi d’electricitat fontaneria i afins del Baix Penedès entra a formar part de la federació catalana d’installadors