El 21 de juliol s’obre una nova convocatòria d’ajuts directes a empreses i autònoms de tots els sectors (excepte els financers) que hagin patit una caiguda de la facturació arran de la pandèmia i tinguin deutes i pagaments pendents.

L’objectiu d’aquesta línia és cobrir els deutes pendents amb proveïdors, amb entitats  financeres i el pagament de deutes derivats dels costos fixos. Aquests deutes han d’haver meritat entre l’1 de març de 2020 i el 31 de maig de 2021 i procedir de contractes anteriors al 13 de març de 2021.

Les persones i empreses que ja es van presentar en l’anterior convocatòria (en el marc de l’Ordre ECO/127/2021) i complien els requisits no cal que presentin una nova inscripció, les seves inscripcions ja s’estan cursant.

Qui pot demanar  l’ajut

Empreses i professionals que es dediquin a alguna de les activitats econòmiques incloses en la Classificació Nacional d’Activitats Econòmiques (CNAE), excepte les activitats financeres i d’assegurances i les activitats d’organitzacions i organismes extraterritorials, i hagin dut a terme aquesta activitat durant el 2019 i 2020 i ho continuin fent en l’actualitat.

Consulta tots els requisits a l’apartat ‘A qui va dirigit’ de la pàgina del tràmit
Preguntes més freqüents sobre les persones beneficiàries

Com es demana

  • La sol·licitud es fa a través del formulari d’inscripció prèvia.
  • L’ordre de la inscripció prèvia no dona preferència en l’atorgament de l’ajut.
  • Es pot presentar del 21 de juliol a les 9 h fins al 30 de juliol a les 15 h.

Quin és el procediment

  1. Inscripció prèvia: cal emplenar el formulari electrònic abans del 30 de juliol a les 15 h.
  2. Publicació de bases i de la convocatòria al DOGC: serviran per concretar els criteris definitius de la concessió dels ajuts. No caldrà fer cap altra petició, la inscripció prèvia ja serveix com a sol·licitud.
  3. Publicació d’atorgaments: les persones beneficiàries rebran un avís per SMS i per correu electrònic i l’ingrés al compte indicat.
  4. Justificació: les persones beneficiàries han de disposar i custodiar tota la documentació acreditativa, que els podrà ser requerida en la fase de justificació.