• Termini Inscripció:

30/06 a les 15h. Inscripció en aquest enllaç:

https://canalempresa.gencat.cat/ca/integraciodepartamentaltramit/tramit/PerTemes/Ajuts-extraordinaris-de-suport-a-la-solvencia-empresarial-per-fer-front-a-la-COVID-19

  • A qui va dirigit?

Persones empresàries o professionals i empreses que realitzin alguna activitat inclosa en els seüents CNAEs i que el volum d’operacions hagi experimentat un descens de més d’un 30% respecte el 2019.

CNAEs;

4122 Construcció d’edificis no residencials
5510 Hotels i allotjaments similars
5520 Allotjaments turístics i altres allotjaments de curta durada
5590 Altres tipus d’allotjaments
5610 Restaurants i establiments de menjars
7911 Activitats de les agències de viatges
7912 Activitats dels operadors turístics
8559 Altres activitats d’educació ncaa
  • Finalitat:

L’ajut es destinarà a satisfer el deute i els pagaments a proveïdors i altres creditorsfinancers o no financers, així com els costos fixos incorreguts pendents de pagament.

  • Compromisos:

-Mantenir l’activitat corresponent als ajuts fins al 30/06/2022

-No repartir dividends durant el 2021 i 2022

-No aprovar increments en les retribucions de l’alta direcció durant 2 anys des de la data de concessió de l’ajut.

Consulta l’ordre publicada al DOG Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (gencat.cat)