El proper dia 19 de febrer de 2021 finalitza el termini per que els instal·ladors, que posseeixen el certificat personal de manipulació de gasos fluorats emès anteriorment al Reial Decret 115/2017, puguin realitzar el curs d’actualització de 6 hores i poder obtenir el certificat corresponent actualitzat.

A partir d’aquesta data els certificats emesos segons l’anterior reglament deixen de tenir validesa i per tan es consideren caducats. Els instal·ladors que hagin realitzat aquest curs d’adaptació han de tramitar de nou el certificat de manipulació corresponent per tal que consti el RD 115/2017.

Restem a la vostra disposició per a qualsevol dubte.